Polityka prywatności

1.    Wstęp

Administratorem danych osobowych jest Anna Wójcik prowadzący działalność gospodarzą pod nazwą PRACOWNIA FLORYSTYCZNA BLOOM ROOM ANNA WÓJCIK ul. TĘCZOWY LAS 5/u1, 10-687 BARTĄG, NIP: 7393502385 REGON: 386186764.

2.    Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz wypełnić formularz oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem usług przez nas oferowanych („Usługi”).

3.    Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług
 • Przygotowanie oraz realizacja zawartej umowy
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

4.    Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

5.    Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości wypełnienia formularza
 • brak możliwości korzystania z usług
 • brak możliwości zawarcia umowy

6.    Okres przetwarzania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

7.    Prawo do informacji i sprzeciwu
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

8.    Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do utrzymania strony internetowej
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

9.    Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10.    Polityka Cookies

 1. Strona internetowa www.bloom-room.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies to przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.bloom-room.pl w sposób tymczasowy lub trwały drobne pliki tekstowe.
 3. Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.bloom-room.pl.
 4. Strona internetowa www.bloom-room.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj:
  1. pliki cookies trwałe,
  2. pliki cookies sesyjne.
 5. Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.
 6. Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.
 7. Pliki cookies używane na stronie www.bloom-room.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.bloom-room.pl tj.:
  1. uwierzytelniania Użytkownika  podczas trwania sesji przeglądarki,
  2. zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,
  3. konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,
  4. zwiększeniu funkcjonalności strony dla Użytkowników,
  5. wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Użytkowników,
  6. dostosowania witryny stosownie do preferencji Użytkowników,
  7. sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i  ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.
 9. Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.
 10. Czynność opisana w ust. 9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.bloom-room.pl .

11.    Kontakt z Administratorem
Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

Napisz na adres e-mail: kontakt@bloom-room.pl

12.    Zmiany polityki
Firma PRACOWNIA FLORYSTYCZNA BLOOM ROOM ANNA WÓJCIK zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na tej stronie.